Tlumočení


  Agentura JAS

  Poskytované služby

  Překlady

  Tlumočení

  E-mail / objednávka

Agentura JAS zajišťuje tlumočení ve všech světových jazycích.

Zajišťujeme i méně frekventované jazykové dvojice a kombinace specializací.

Získáte

Profesionální práci i přístup na vysoké odborné úrovni.
Špičkovou asistenci při jednáních, obchodních setkáních, konferencích, apod.
Aktivní spolupráci tlumočníka.
Tlumočení zajistíme v požadovaných termínech i při objednávkách na poslední chvíli.
Tlumočení zajišťujeme také na soboty, neděle, či jiné svátky.
Vše za předem dohodnuté ceny.
Tlumočení lze objednat pro Prahu, Českou republiku i do zahraničí.

Poskytujeme

Konsekutivní tlumočení.
Soudní tlumočení (možno zakončit zápisem se soudním ověřením).
Simultánní tlumočení.
Kabinové tlumočení.
Překlady během konferencí.
Překlady s vyhotovením zápisu z jednání.
Tlumočení při svatebních obřadech.

Reference

K našim zákazníkům jsme vždy diskrétní, nezveřejňujeme, s kým spolupracujeme.

Informace a poptávky

Potřebujete-li jakékoliv informace, napište nám,
nebo nás kontaktujte telefonicky.

Webová stránka a její obsah © Copyright Agentura JAS 2011, Všechna práva vyhrazena.
Free website templates