Poskytované služby


  Agentura JAS

  Poskytované služby

  Překlady

  Tlumočení

  E-mail / objednávka

Agentura JAS poskytuje jazykové služby ve všech světových jazycích.

Běžně zajišťujeme též znakové či méně frekventované jazyky.
K dispozici máme více než 500 překladatelů a tlumočníků, kteří jsou perfektně jazykově vybaveni a současně jsou odborníky v mnoha nejrůznějších oborech lidské činnosti.

Překlady

Zajišťujeme aktivní i pasivní překlady (do cizích jazyků i z cizích jazyků).
Nabízíme provedení včetně jazykové, odborné či redakční revize.
Vše možno se soudním ověřením.

Tlumočení

Zajišťujeme konsekutivní i simultánní / kabinové tlumočení.
Služby poskytujeme v Praze, na celém území České republiky i v zahraničí.
Zajišťujeme též soudní tlumočení nebo tlumočení při svatebních obřadech.

Konferenční služby

Konferenční služby zajistíme "na klíč" podle požadavků zákazníka včetně technického zabezpečení. Disponujeme kvalitní tlumočnickou technikou.

Ostatní služby

Jsme schopni zajistit veškeré jazykové služby dle přání zákazníka.

Cestovní služby

Poskytujeme také různé cestovní služby = prodáváme zájezdy renomovaných cestovních kanceláří.

Webová stránka a její obsah © Copyright Agentura JAS 2011, Všechna práva vyhrazena.
Free website templates